O ROOFNET

DEFINICJE I INTERPRETACJE

Następujące warunki będą miały znaczenie określone poniżej, w przypadku braku innych postanowień zawieranych przez T & C:  
 
T & C – następujące terminy i warunki regulujące dostęp i korzystanie z Gerard® NetClub I z każdego jego odcinku lub aplikacji
 
Gerard® –AHI Roofing Kft., Spółka utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa Węgier, mająca swoją siedzibę na Torbagy u. 10/c, H-2045 Torokbalint, Wegry, na Węgrzech, numer rejestracyjny: 19-09-511580; adres e-mailowy: office@gerardroof.com
 
Kierownik Projektu - Ad Alchemy SRL, rumuńska spółka zarejestrowana nr. J40/160/2014, CUI RO32642092, z siedzibą na ul. Justitiei nr. 36, sektor 4, Bukareszt, Rumunia; adres e-mailowy: gerard@adalchemy.ro
 
Strona internetowa – domena www.gerardroofs.eu razem ze wszystkimi jej subdomenami, obsługiwane przez Gerard® lub jakąkolwiek osobę upoważnioną.  
 
Produkty - rodzaje dachówek i innych rozwiązań dachowych, takie jak są okresowo przedstawiane przez Gerard® za pośrednictwem Strony Internetowej
 
Gerard® NetClub – dedykowana subdomena strony internetowej, wdrażająca program lojalnościowy opracowany przez Gerard®, przeznaczony dla Użytkowników, zgodnie z T & C
 
Użytkownicy – Sprzedawcy i Monterzy, którzy stosują się do zasad i warunków wymienionych w tym dokumencie I którzy zarejestrują się w Gerard® NetClub, poprzez stworzenie konta; Użytkowników uważa się za podmioty nie działające jako konsumenci, w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa.
 
Agent Handlowy – każda osoba fizyczna lub zespół, który działa zgodnie z prawem, jako agent handlowy Gerard® lub dystrybutora/ przedsiębiorcy Produktów
 
Monter – główny dekarz, który zarejestruje się w Gerard® NetClub razem z członkami swojego Zespołu i poprzez to przystąpi do programu lojalnościowego opracowanego przez Gerard®
 
Zespół – zespół Monterów reprezentowany przez głównego dekarza
 
Klient – Każda osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana produktami lub która już kupiła produkt
 
RoofNest – dedykowany obszar Gerard® NetClub, w ramach którego użytkownicy mogą używać punktów bonusowych, aby uzyskać wymienione obiekty promocyjne
 
RoofNet – aplikacja mobilna podłączona do Gerard® NetClub, przeznaczona specjalnie dla Klientów oraz ogólnie dla odbiorców, zapewniająca reklamę dla Produktów, Projektów i Monterów. 
 
Konto – sekcja Gerard® NetClub składająca się z adresu e-mail i z hasła, który pozwala użytkownikom przystąpić do programu lojalnościowego opracowanego przez Gerard® i która zawiera informacje o każdym Użytkowniku w zależności od jego profilu( portfolio Projektów, opinie, zebrane punkty bonusowe itd.)
 
Projekt– dach zainstalowany przez Zespół, w odniesieniu do konkretnej konstrukcji, której zdjęcia i szczegóły( właściciel, lokalizacja) zostały zarejestrowane w Gerard® NetClub

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ. UMOWA DOTYCZĄCA TERMINÓW I WARUNKÓW

Te T & C znajdują stosowanie dla Strony Internetowej Gerard®/ Gerard® NetClub, jak i dla subdomen i aplikacji związanych z nimi. Ta Strona Internetowa jest własnością Gerard®, a Gerard® NetClub razem z sekcjami i aplikacjami mobilnymi są zarządzane przez Kierownika Projektu.
 
POPRZEZ UŻYWANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ W SPRAWIE TYCH TERMINÓW I WARUNKÓW I KAŻDEJ NOWEJ ICH WERSJI OPUBLIKOWANEJ OD CZASU WASZEJ OSTATNIEJ WIZYTY. JEŻELI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z TYM, PROSIMY NIE UŻYWAC STRONY INTERNETOWEJ. 
 
Gerard ® zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części tych T&C, w każdej chwili. Zmienione T&C stosują się do aplikacji od daty ich publikacji na stronie. Prosimy o regularne sprawdzenie aplikacji celem zapewnienia, że zapoznają się Państwo z aktualnie obowiązującą wersją T&C. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian jest równoważne z Państwa zgodą i akceptacją w stosunku do zmian. Gerard może wedle własnego uznania poinformować Użytkowników z rozsądnym wyprzedzdeniem o zamierzonych istotnych zmianach w T&C, co obejmuje zamiar zakończenia programu lojalnościowego. Pod warunkiem przestrzegania tych T&C Gerard ® daje osobistą, niewyłączną, niezbywalną i ograniczoną możliwość dostępu i korzystania ze Strony Internetowej. 

AKTYWACJA I POSIADANIE KONTA

Rejestrując się na tej stronie, deklarujesz, że osiągnąłeś wiek pełnoletności w swoim kraju zamieszkania, że uzyskałeś odpowiednią zgodę pracodawcy (o ile jest wymagana), i że informacje używane podczas rejestracji są prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne. Jesteście odpowiedzialni za zachowanie poufności Waszego hasła i za działania podejmowane poprzez jego użycie.
 
Możecie posiadać tylko jedno konto. 
 
Aktywacja Konta może być uzależniona od wyraźnej zgody Państwa pracodawcy, zależnie od okoliczności. Ponadto, z przyczyn technicznych, aktywacja Konta Zespołu może być uzależniona od uprzedniego potwierdzenia przez Agenta Handlowego uczestniczącego w Gerard® NetClub.
 
Z przyczyn obiektywnych, możliwość rejestracji konta i przystąpienie do programu lojalnościowego opisanego poniżej jest obecnie dostępny tylko dla Użytkowników prowadzących swoją działalność zawodową w sposób zgodny z prawem na terenie Chorwacji, Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii.


Jeśli jesteś profesjonalistą, działającym w państwie innym niż te wymienione powyżej I jesteś zainteresowany Produktami Gerard® i programem lojalnościowym, prosimy skontaktować się z nami używając dane kontaktowe obecne na Stronie Internetowej. Jesteśmy zawsze zainteresowani nowymi partnerami biznesowymi i współpracownikami. 
 
Aby mieć dostęp do Strony Internetowej i, poprzez to, do subdomeny Gerard® NetClub i subsekcji jak i jej mobilnych aplikacji, zgadzacie się, iż następujące działania stanowią poważne naruszenie:


zbieranie informacji o Stronie Internetowej lub o Użytkownikach Strony bez naszej pisemnej zgody;
modyfikacja, klasyfikacja, renderowanie (lub derenderowanie), kopiowanie, fragmentacja, wprowadzenie, filtrowanie lub zmiany jakichkolwiek treści lub informacji znajdujących się na Stronie Internetowej , bez naszej pisemnej zgody;
dostęp lub korzystanie ze Strony Internetowej mające na celu działania konkurencyjne lub akcje anty-konkurencyjne;
ukrywanie pochodzenia informacji przekazywanych do, od lub za pośrednictwem Strony Internetowej;
podszywanie się pod inna osobę;
        -      uprawnienie przyznane innej osobie lub podmiocie aby podszywać się pod Ciebie, aby uzyskać dostęp lub aby korzystać ze Strony Internetowej; 


        -       rozpowszechnianie wirusów lub innych szkodliwych kodów;


        -       korzystanie ze strony internetowej w jakimkolwiek celu, z naruszeniem prawa lokalnego, krajowegolub międzynarodowego;


        -       korzystanie ze Strony Internetowej w sposób mający na celu spowodowanie szkody, lub który rozsądna osoba mogłaby go zinterpretować jako mogący spowodować szkody Użytkownikom lub innym;


omijanie jakichkolwiek środków wdrożonych i stosowanych przez nas, a mających na celu zapobieganie naruszenia tych T & C.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z różnych krajów, mamy obowiązek zwrócić Panstwu uwagę w szczególności na to, że poprzez rejestrowanie się na Stronie Internetowej lub poprzez kontynuację wykonywania uprawnień użytkownika i aby umożliwić Gerard® realizacji zobowiązań za pośrednictwem tych T & C ,akceptujecie Państwo i wyraźnie zezwolicie na to aby Wasze dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w czasie użytkowania Konta(i) będą przetwarzane przez Gerard ®, jako operator danych o charakterze osobowym, jak równiez poprzez swoje filie, spółki zależne lub swoich agentów, włącznie z Kierownikiem Projektu – działających jako podmioty przetwarzające dane, i (ii) mogą być transferowane za granicę przez jakiekolwiek jednostki trzecie z którymi Gerard® współpracuje w ramach progamu. Proste odwiedzane Strony Internetowej lub dostęp do aplikacji RoofNet  nie podlega rejestracji.
 
Prosimy tylko o takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, który umożliwi nam potwierdzić Waszą tożsamość i fakt, że jesteście specjalistą w naszej dziedzinie działalności, w tym również dostosowanie się do reguł zasad należytej staranności wobec klienta (o ile takie zostały wdrożone na szczeblu krajowym). W tym względzie, przestrzegamy zasady i reguły ustanowione w dyrektywie o ochronie danych osobowych (dyrektywa 95/46 / EC Parlamentu Europejskiego i Rady) i obowiązującego prawa.
 
Należy pamiętać, że brak takich informacji może spowodować niemożność aktywacji Waszego konta lub to że Państwo nie będą mogli korzystać z programu lojalnościowego opisanego poniżej . Ponadto, jeśli chcecie w pełni korzystać z udogodnień dystrybucyjnych oferowanych przez nas za pośrednictwem Strony Internetowej i jej aplikacji, będziemy Was  poprosić aby utworzyć widoczny profil publiczny, który może zawierać Wasze imię i nazwisko, dane kontaktowe i zdjęcia.
 
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do poprawienia danych które Was dotyczą. W tym celu, możecie zmienić każdą daną osobową bezpośrednio z Waszego konta lub możecie skontaktować się Gerard® lub z kierownikiem projektu, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.
 
Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich usług i udogodnień oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku usług oferowanych przez inne firmy lub osoby prywatne, nawet, jeśli dotyczą one produktów Gerard®.
 
Gerard® może również używać dane, które zostały nam powierzone przez Klienta Użytkownikowi Gerard® NetClub  pod warunkiem, że ten Użytkownik będzie dostarczyć Gerard® dowód aprobaty Klienta w tym zakresie (patrz poniżej: Dostępnośći Projektów). Prawa określone w niniejszej polityce prywatności w odniesieniu do dostępu do danych osobowych i do poprawiania danych mają zastosowanie i w kwestii danych Klientów.
 
Zarówno Gerard ® jak i Kierownik Projektu są zarejestrowani w celu przetwarzania danych osobowych w kraju zamieszkania.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Poprzez program lojalnościowy Gerard® NetClub - każdy agent handlowy oraz, odpowiednio, każdy z Zespołów jest wynagradzany dodatkowymi punktami, zgodnie ze szczegółami przedstawionymi poniżej.
 
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, program lojalnościowy stosowany przez Gerarda® NetClub nie ma na celu skierowania decyzji/ zachowania profesjonalnego użytkowników i nie jest przeznaczony, aby uwarunkować sprzedaż/usługę, w których zaangażowani są Użytkownicy. Niezależnie od programu lojalnościowego, Użytkownikom zaleca się działanie bezstronne i niezależne, zachowanie lojalności wobec swoich pracodawców, uczciwości wobec innych dostawców oraz działanie na korzyść klientów końcowych. Program lojalnościowy ma na celu poprawę odbioru produktów Gerard wśród Użytkowników oraz klientów końcowych, a także poprawę jakości usług dostarczanych użytkownikom końcowym.
 
Nie ma opłaty rejestracyjnej dla tego programu.
 
Program lojalnościowy prowadzony przez Gerard® NetClub będzie aktywny na czas nieokreślony, mogąc zrezygnować z niego bez żadnego wczesnego powiadomienia
 
Przydział punktów bonusowych
 
Punkty bonusowe są przyznawane wraz z rejestracją w Gerard® NetClub Użytkownika lub Projektu, w sposób następujący:
 
Agent Handlowy otrzymuje :


 100 punktów bonusowych przy aktywacji swojego Konta; 
50 punktów bonusowych przy aktywacji Konta Zespołu który potwierdza fakt iż  Gerard® NetClub był rekomendowany przez Agenta Handlowego;
punkty bonusowe za załadowanie w Gerard® NetClub Projektu, który zostanie sfinalizowany przez Zespół rekomendowany przez Agenta Handlowego. Alokacja punktów bonusowych może być uzależniona od uprzedniego potwierdzenia ze strony dystrybutora/dealera Produktów. W tym przypadku liczba punktów bonusowych będzie równa 10% z liczby płytek sprzedawanych i używanych w tym Projekcie.
 
Zespół otrzymuje:


200 punktów bonusowych przy aktywacji Konta Zespołu;
punkty bonusowe za załadowanie w Gerard®NetClub Proiektu, który zostanie sfinalizowany przez Zespół. Alokacja punktów bonusowych może być uzależniona od uprzedniego potwierdzenia ze strony dystrybutora/dealera Produktów. W tym przypadku liczba punktów bonusowych będzie równa liczbie płytek Gerard® używane w tym Projekcie.
 
Gromadzenie punktów bonusowych zostanie dokonane na poziomie Konta aktywnego w Gerard®NetClub, sumując wszystkie punkty przyznawane przy rejestracji Konta, a następnie przy potwierdzaniu Projektów ze strony dystrybutora/dealera Produktów. Kryteria przyznawania punktów bonusowych mogą być zmienione lub zawieszone. Zmiany w sposobie przyznawania bonusów będą komunikowane za pośrednictwem tych T & C.  Prosimy regularnie sprawdzać obowiązujące warunki.
 
Używanie punktów bonusowych
 
Punkty bonusowe Agenta Handlowego mogą być aktywowane i mogą być używane od momentu kiedy rekomendowany Zespół załaduje w  Gerard®NetClub pierwszy Projekt który zostanie sfinalizowany, ale pod warunkiem, że Agent Handlowy ma nagromadzone co najmniej 500 punktów bonusowych.
 
Zespół może wykorzystać punkty bonusowe, od momentu, kiedy nagromadzi co najmniej 1.ooo takich punktów.
 
Punkty bonusowe mogą być wykorzystane poprzez wymianę na produkty wymienione w RoofNest, które mogą być połączone jak Użytkownik sobie zażyczy, w ramach limitu zebranych punktów.  
 
Punkty bonusowe nie są zbywalne i nie mogą zostać wymienione na gotówkę. Punkty bonusowe należy wykorzystać do końca stycznia/lutego danego roku kalendarzowego, w odniesieniu do punktów zebranych w roku poprzednim.
 
Punkty bonusowe mogą być używane tylko przez aktywnych Użytkownikach, a “aktywny Użytkownik” nazywa się każdy Użytkownik, który zgromadził punkty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Status aktywnego Użytkownika jest przywracany niezwłocznie po tym, jak Użytkownik zbierze nowe punktu bonusowe. Użytkowników zachęca się do wykorzystania zebranych punktów przed utratą statusu aktywnego Użytkownika.
 
Gerard ® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek deklarację, jaką Użytkownik będzie zobowiązany przedstawić zgodnie z jego prawem krajowym w odniesieniu do uczestnictwa w programie lojalnościowym lub do otrzymania produktów dostępnych w RoofNest. O ile nie określono inaczej w prawie podatkowym, Gerard® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki pobierane od Użytkownika w odniesieniu do wyżej wymienionych produktów. Wszelkie podatki, cła i inne należności wynikłe z gromadzenia punktów bonusowych bądź z otrzymania i używania przedmiotów – obciążają w całości Użytkownika, to on za nie odpowiada i powinien je należycie uiszczać przed wydaniem przedmiotu. Gerard nie udziela żadnych gwarancji bądź zapewnień w odniesieniu do takich podatków, ceł i innych należności.
 
Rejestracja projektów
 
Projektowi przydzielony zostanie unikatowy numer losowy przy rejestracji w Gerard® NetClub.
 
Projekty mogą być zarejestrowane przez Użytkowników, ale ich aktywacja podlega zatwierdzeniu przez Gerard® lub dystrybutora Produktów. Zatwierdzenie jest wydawane po weryfikacji informacji dostarczonych przez osobę dokonującą rejestrację, odnoszących się do Produktu, Klienta, który kupił Produkt i lokalizacji Projektu.  
 
Dostępność Projektów
 
Projekty zarejestrowane w Gerard® NetClub są dostępne dla innych użytkowników lub dla reszty społeczeństwa, w ramach Gerard® NetClub lub za pomocy aplikacji RoofNet, wyłącznie pod warunkiem wyraźnej zgody właściciela Projektu, która zostanie udzielona na piśmie w formie papierowej na kopii świadectwa gwarancji wystawioneego dla tego Projektu.
 
Zespół, który wgrywa zdjęcia lub inne szczegóły omawianego Projektu rozumie i akceptuje, że świadczenie tych elementów wymaga świadomej, wyraźnej i uprzednio wyrażonej zgody właściciela Projektu, aby przetransferować i opublikować elementy,  o których mowa powyżej. Ta pisemna zgoda będzie zawsze sprawdzana przed aktywacją rejestracji Projektu w Gerard® NetClub. Niemniej jednak, Gerard® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za autentyczność umowy i podpisu Klienta, które zostały podane w tym sensie i za jakiekolwiek ich używanie niezgodne z prawem przez któregokolwiek z Użytkowników lub przez osoby, które mają dostęp do aplikacji RoofNet. Zdjęcia wgrane do Gerard NetClub lub poprzez aplikację RoofNet uznaje się za objęte licencją udzieloną na rzez Gerard na okres pięciu lat, bez ograniczeń terytorialnych i z prawem do udzielania dalszych sub-licencji; licencja ta zostaje udzielona dla celów wykorzystania w na stronach internetowych Gerard oraz w materiałach promocyjnych (elektronicznych i drukowanych) Gerard. Licencja jest wyłączna, nieodpłatna i – po upływie powyższego okresu – przekształci się w licencję na czas nieokreślony.
 
Jeśli jesteś właścicielem Projektu i zauważysz nieautoryzowane wykorzystanie tych elementów, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas. Będziemy szanować Państwa wolę ograniczenia dystrybucji lub widoczności omawianego Projektu.

REFERENCJE

Agent Handlowy, który współpracował z Zespołami w ramach danego projektu może wystawiać im referencje. Agent Handlowy dołoży starań, aby referencje były obiektywne, żeby nie wprowadzały w błąd i aby były oparte na własnych i bezpośrednich doświadczeniach przeżytych z tym Zespołem.
 
Niezależnie od powyższego, żadne odniesienia, wyświetlane na Stronie Internetowej i w aplikacji RoofNet nie będą interpretowane w żadnym momencie, jako instrukcje lub rekomendacje ze strony Gerard® mające na celu zamówienie usługowego Zespołu, niezależnie od tego czy Agent Handlowy, który przedstawił referencję był pracownikiem Gerard®. Takiego typu referencje będą interpretowane, jako osobiste opinie tych, którzy je wydali.

DEZAKTYWACJA KONTA

 
Gerard® zastrzega sobie prawo do dezaktywacji jakiegokolwiek konta i do odwołania wszystkich punktów bonusowych nieużywanych zebranych przez któregokolwiek z Użytkowników w następujących sytuacjach, ale nie tylko: 1) naruszenie tych T&C; 2) zniekształcenie jakiejkolwiek informacji lub nieprawidłowe wykorzystanie programu lojalnościowego; 3) naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji krajowych, regionalnych lub lokalnych, w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym; 4) popełnienie oszustwa lub nadużycia z udziałem jakiejkolwiek części tego programu 5) istnienie więcej niż jednego aktywnego konta; 6) pozostawanie nieaktywnym Użytkownikiem przez dłużej niż 12 miesięcy; lub 7) działanie, skierowane w jakikolwiek sposób przeciwko Gerard®, jego Produktom lub przeciwko programowi lojalnościowemu wprowadzanemu na tej Stronie Internetowej, o ile zostanę one zakwalifikowane jako takie przez Gerard® według własnego uznania; lub 8) GERARD zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych kont z mapy.


Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w każdym czasie, aczkolwiek usunięcie konta prowadzi do skasowania wszelkich niewykorzystanych punktów bonusowych. Przed usunięciem Konta Użytkownikowi zaleca się wykorzystanie zgromadzonych punktów.
 
Opcja konfiguracji dachu- wsparcie dotyczące projektu
 
Gerard ® oferuje bezpłatne narzędzie do wsparcia w ramach projektu pod nazwą “Roof Configurator” poprzez swoją wirtualną aplikację odnoszącą się do Strony Internetowej. Za jego pośrednictwem klient może skonfigurować indywidualne rozwiązania dachowe, które mogą pomóc w wybraniu odpowiednich Produktów.
 
Klient nie ma żadnego prawa w stosunku do Gerard® w kwestii specyficznej struktury, wyglądu lub funkcjonalności opcji Roof Configurator. Gerard® ma prawo do zakończenia lub zmiany w dowolnym momencie działania Roof Configurator lub jego poszczególnych funkcji.
 
Gerard®  nie gwarantuje tego że rozwiązania dachowe skonfigurowane w sposób indywidualny przez Klienta za pomocą  Roof Configurator są  właściwe i odpowiednie do zastosowania użytkowego zamierzonego przez Klienta. Rozwiązanie dachowe uzyskane za pomocą Roof Configurator reprezentuje tylko szacunkowe dane. Ostateczne rozwiązanie można uzyskać tylko od licencjonowanych profesjonalistów.
 
Gerard® nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość techniczną, prawną lub administracyjną użytku rozwiązania dachowego Gerard® wynikającego z używaniu opcji Roof Configurator, która musi być zatwierdzona przez uprawnionych instalatorów
 
Opcja Roof Calculator – estymacje cenowe 
 
Klienci mają możliwość kontaktu z Agentami Handlowymi lub z Monterami za pośrednictwem RoofNet-u, aby uzyskać estymacje budżetowe w odniesieniu do rozpatrywanego Produktu lub do montażu dachu Gerard®. Prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami przed złożeniem wniosku o wycenę.
 
Każda estymacja cenowa uzyskana za pośrednictwem strony internetowej lub dowolnej domeny, subdomeny lub jej aplikacji, włącznie z RoofNet-em, będzie interpretowana i traktowana wyłącznie jako wycena szacunkowa i nie będzie stanowić gwarancji rzeczywistej i końcowej ceny dla Produktu/usługi montażowego/montażowej; w szczególności nie będzie ona stanowiła oferty w rozumieniu odnośnych przepisów. Estymacja jest oparta na aktualnych informacjach dostarczonych przez Klienta dotyczących wymagań projektu, która może być niepełna. Ponadto, rzeczywisty koszt usługi może się różnić w zależności od złożoności projektu, stażu pracy oraz specyficznych wymagań Klienta. Dlatego rzeczywisty koszt może się zmienić, gdy elementy projektu będą finalizowane lub negocjowane.
 
Ceny przekazywane są Państwu w oparciu o informacje dostarczone przez Państwa za pośrednictwem opcji Roof Calculator, bez realizacji konkretnych pomiarów. Te ceny to budżety, oparte o podane przez Państwa informacje i normalne warunki świadczenia usługi, jak również o lokalne wymagania.
 
Prosimy pamiętać, że ta usługa ma pomóc Wam ustalić budżet dla Waszych potrzeb i chcielibyśmy mieć możliwość odwiedzić lokalizację projektu w celu przygotowania ostatecznej oferty.
 
Żadne zapytanie cenowe, żadna estymacja cenowa wysłana za pośrednictwem Strony Internetowej, włącznie z RoofNet-em, nie będzie uważana za wiążące zobowiązanie w stosunku do usługi lub do sprzedaży/zakupu Produktu; w szczególności nie będą one stanowiła oferty w rozumieniu odnośnych przepisów. Konkretna umowa zostanie zawarta oddzielnie, poza ramami Strony Internetowej, pomiędzy Klientem a Gerard®, dystrybutorem lub sprzedawcą Produktu lub wyselekcjonowanym zespołem monterów, w zależności od sytuacji.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane na tej Stronie Internetowej są własnością firmy Gerard ®. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa użycia tych Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Gerard®.
 
Korzystanie ze Strony Internetowej i z naszych aplikacji mobilnych lub z naszych usług nie daje Państwu prawa własności nad nimi lub nad ich udostępnioną zawartością. Nie można używać treści zawartych na Stronie Internetowej i aplikacji mobilnych bez naszej pisemnej zgody, z wyjątkiem przeciwnych przepisów prawnych. 
 
Nie należy usuwać, ukrywać lub zmieniać jakiejkolwiek informacji prawnej wyświetlanej na lub wraz z naszą Stroną Internetową i z naszymi aplikacjami mobilnymi. 

DOZWOLONY UŻYTEK STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik nie może używać niniejszej aplikacji Strony Internetowej w jakikolwiek sposób powodujący lub mogący spowodować uszkodzenie Strony Internetowej względnie zakłócenie dostępności lub użyteczności Strony Internetowej; nie może też używać Strony Internetowej w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub grożący spowodowaniem szkody, ani też w związku z jakimkolwiek celem bądź działaniem, które jest sprzeczne z prawem, nielegalne, oszukańcze lub grozi spowodowaniem szkody.
Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Strony Internetowej do kopi0wania, przechowywania, hostowania, transmitowania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, które składają się z lub są połączone z oprogramowaniem typu spyware, wirusami komputerowymi, wirusami typu Trojan, robakami komputerowymi, oprogramowaniem kradnącym hasła komputerowe lub innym szkodliwym oprogramowaniem komputerowym.
Użytkownikowi nie wolno prowadzić systematycznego lub zautomatyzowanego zbierania danych (w tym w szczególności, ale nie tylko, wyłudzania, kradzieży, ekstrahowania bądź gromadzenia) poprzez lub w związku z niniejszą Stroną Internetową, bez uprzedniej pisemnej zgody Gerard®.

GWARANCJE, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Strona Internetowa dostarczana jest w stanie “tak jak jest”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy domniemanych. Gerard® nie udziela żadnych zapewnień czy gwarancji w odniesieniu do niniejszej Strony Internetowej bądź do informacji i materiałów przedstawianych w niej.


Nie uchybiając generalnemu charakterowi poprzedzającego akapitu, Gerard® nie gwarantuje: że (i) niniejsza Strona Internetowa będzie stale dostępna bądź w ogóle dostępna; czy że (ii) informacje na niniejszej Stronie Internetowej są kompletne, prawdziwe, dokładne bądź nie wprowadzające w błąd.


Żadna część niniejszej Strony Internetowej nie stanowi, ani też nie ma stanowić, jakiegokolwiek doradztwa. Gerard® nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w odniesieniu do zawartości lub użytkowania Strony Internetowej, bądź w jakikolwiek inny sposób – w odniesieniu do tej Strony Internetowej.


Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik zgadza się z tym, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wskazane w niniejszej nocie prawnej do Strony Internetowej są uzasadnione i racjonalne. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z powyższym, prosimy zaprzestać używania tej aplikacji.

NARUSZENIA T & C

Nie uchybiając innym prawom Gerard® wynikającym z niniejszych T&C, o ile naruszą Państwo te T&C w jakikolwiek sposób, Gerard® może podjąć takie kroki jakie uzna za odpowiednie do zajęcia się tym naruszeniem, włącznie z zawieszeniem Państwa dostępu do Strony Internetowej oraz/lub Państwa Konta, zakazaniem dostępu do Strony Internetowej oraz/lub Państwa Konta oraz/lub wniesieniem do sądu sprawy skierowanej przeciwko Państwu.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych T&C zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub organ właściwy za sprzeczne z prawem bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Jeżeli jakiekolwiek sprzeczne z prawem lub nieskuteczne postanowienie byłoby zgodne z prawem względnie skuteczne w razie skreślenia jego części, taka część będzie uznana za skreśloną, zaś pozostała część takiego postanowienia będzie dalej obowiązywać.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze T&C podlegają przepisom prawa węgierskiego; wszelkie spory dotyczące niniejszych T&C będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy węgierskie.

Ta strona korzysta z plików cookies, zarówno własnych jak i stron trzecich. Kontynuując wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.
ZADZWOŃ